२०८१ असार ६ बुधबार

एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउन नहुने देउवाको सुझाव

  • २०७८ फागुन ५ बिहीबार
;efklt b]pjf–;Daf]wg g]kfnL sfFu|]; ;+;bLo bnsf] g]tfdf kf6L{ ;efklt z]/axfb’/ b]pjf ljhoL x’g’ ePkl5 kf6L{sf ;f+;bx?nfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौं  :  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउन नहुने बताएका छन् । उनले आफु एमसीसी पास गर्न लागि रहेको भन्दै संसदमा टेबल भएपछि पास फेल जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने समेत दावी गरेका छन । काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लेखेको ‘नेपाली काँग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’ नामक पुस्तक बिहीबार बिहान विमोचन समारोहलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै देउवाले एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउन नहुने बताएका हुन् ।

पास फेल के हुन्छ थाहा छैन । हामीले संसदीय दल र कार्य सम्पादन समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसका लागि मैले पहल गरिरहेको छु’ देउवाले बताए, ‘एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउनु हुँदैन । यो राष्ट्रको हितमा छ ।